Tikettijärjestelmä on asiakasviestinnän perusta

Oiva Manager™ tikettijärjestelmä on asiakasviestinnän työkalu. Se ohjaa sähköposti- ja nettisivujen kaikki yhteydenotot suoraan järjestelmään, jossa saa helposti kuvan uusista, käsiteltävistä ja valmiista viesteistä. Asiakasviestintä voidaan ohjata suoraan oikeille henkilöille, jolloin viesteihin reagointi nopeutuu ja asiakasta voidaan palvella paremmin. Viesti voidaan myös luoda ja lähettää järjestelmästä ulospäin asiakkaille.

Tikettijärjestelmä kokoaa asiakasviestinnän ja yhteydenotot

Tikettijärjestelmä kokoaa kaikki asiakasyhteydenotot yhteen paikkaan. Asiakasviestintä on organisoitu kokonaisuus, mikä mahdollistaa entistä paremman ja nopeamman asiakaspalvelun. Nykyisen tai potentiaalisen asiakkaan yhteydenotto voidaan ohjata suoraan oikealle taholle, mikä nopeuttaa merkittävästi yhteydenottoihin reagointia.

Tikettijärjestelmän myötä asiakasviestinnässä ei ole turhia välikäsiä ja viestintä asiakkaalta ja asiakkaalle on mutkattomampaa ja suoraviivaisempaa. Organisaatiossa ei siis mene aikaa siihen, kun viestejä etsitään ja välitetään oikeille tahoille – tiedonkulku sekä työ tehostuvat ja asiakasviestinnän kokonaisuutta on helppo johtaa.

Henkilö- ja paikkariippumaton asiakaspalvelu

Oiva Manager™ Tikettijärjestelmän ansiosta yrityksen viestintä ei ole henkilösidonnaista. Näin tärkeitä viestejä ei ole henkilökohtaisissa sähköposteissa, jolloin poissaolo- ja lomasijaistaminen helpottuu ilman erityisjärjestelyjä. Tällä voidaan varmistaa, että asiakkaalta tulevat viestit eivät jää huomioimatta ja asiakasta palvellaan tilanteesta riippumatta nopeasti. Pilvipohjainen järjestelmä kulkee missä tahansa asiakaspalvelun mukana ja asiakasta voidaan palvella yhtä hyvin kaikkialla.

Tikettijärjestelmä on myös myynnin väline

Oiva Manager™ -järjestelmään keskitetty viestintä tekee tiedonkulusta sujuvaa ja avointa. Tikettijärjestelmä tukee myös myyntiä, kun asiakasviestintä on laadukasta ja sujuvaa. Asiakkaiden yhteydenotot voidaan ohjata Oiva Manager™ -järjestelmään ja asiakkaille tehdyt työt saadaan kuitattua myös samassa järjestelmässä. Järjestelmän käyttö helpottaa tiedonkulkua, sillä järjestelmässä on kiinnitetty erityishuomiota sisäänrakennettuihin viestintäominaisuuksiin.  Tämän ansiosta viestintä on automaattista eri toimintojen yhteydessä.

Tehtävien hallinta ja työnohjaus

Tikettijärjestelmä on integroitu Oiva Manager™ Tehtävien hallintaan. Tiketit voidaan ohjata helposti halutulle henkilölle työjonoon, mikäli käytössä on myös Oiva Manager™ Tehtävänhallinta. Kysy lisää aikaa ja rahaa säästävistä ohjelmistamme ja nosta samalla asiakaspalvelusi tasoa.

Kerromme mielellämme lisää ohjelmistoratkaisuistamme. Ollaan yhteydessä!

Terveisin, Anna


Myynti- ja markkinointijohtaja

Oiva Talotekniikka Oy

anna.markkanen@oiva.fi

Asiakaspalvelu, ma-pe klo 8-16
020 710 9170

huolto@oiva.fi

Muina aikoina tavoitat meidät päivystysnumerosta
020 710 9171

Myyntipalvelu
020 710 9170
myynti@oiva.fi