Oiva Manager™- tehtävien hallinta yrityksen toiminnanohjaukseen ja työtehtävien organisointiin

Oiva Manager™ -tehtävien hallinnan avulla työtehtäviä voidaan organisoida helposti. Tehtävien hallinnan avulla tehtäviä voidaan kohdistaa työntekijöille automaattisesti tai manuaalisesti, muodostaa tehtäväjonoja sekä seurata niiden edistymistä. Tehtävät voi integroida Oiva Manager™ -Tikettijärjestelmään, jolloin työtehtävän suorittamisesta lähtee automaattisesti myös viesti asiakkaalle. Valmiiksi kuitatut työtehtävät voi siirtää suoraan laskutukseen ja niitä voi myös tarkastella jälkikäteen. Tehtävät -moduuli sisältää myös työajanseurannan ja työaikakirjauksista saadaan aineistoa suoraan palkanlaskennan tarpeisiin.

Läpinäkyvyyttä toimintaan

Oiva Manager™ -Tehtävien hallinnan käyttö lisää yrityksen työnteon, toiminnan ja asiakaspalvelun läpinäkyvyyttä. Se tuo tehokkuutta työn organisointiin, kun työn resursoinnissa ja hallinnassa säästyy merkittävästi aikaa. Digitalisoimalla prosesseja tehtäväjonojen hallinta helpottuu. Samalla vähentynyt manuaalinen työ näkyy yrityksen toiminnassa kustannussäästöinä.

Dokumentointi ja tiedonjako

Oiva Manager™ -Tehtävien hallinnan käytön myötä työtehtäviin liittyvä dokumentoitu helpottuu. Kaikki työtehtäviin liittyvä tieto voidaan hallita yhdessä paikassa ja näin voidaan välttää paperilappuihin tai epäselviin ohjeisiin perustuvat tehtävät. Yhtenäisen dokumentoinnin ansiosta tieto liikkuu myös yrityksen sisällä paremmin ja tieto on myös liikkuvaa työtä tekevien välillä reaaliaikaista ja oikeaa. Tiedonjako on tehokkaampaa ja tiedon pohjalta muodostuu johdolle luotettavaa raportointia.

Tehokkuutta ja mielekkyyttä työntekoon

Kun tehtävien hallinta hoidetaan kattavasti Oiva Manager™ -järjestelmässä, lisää se työntekijän työn tehokkuutta ja mielekkyyttä. Työntekijällä on oma henkilökohtainen tehtävälista. Hän näkee päivän työtehtävät yhdellä silmäyksellä sekä tietää aina seuraavan työtehtävän. Työntekijä tarvitsee vain mobiililaitteen, jolloin työajan kirjaaminen ja työtehtävien kuittaus kulkee aina mukana. Työtehtävien raportointi tallentuu ja dokumentoituu yhdellä napin painalluksella ja työntekijä voi keskittyä yritykselle ja asiakkaille merkitykselliseen työntekoon. Tehtävät -moduulin voi integroida Oiva Manager™ Tikettijärjestelmään, jolloin työtehtävän suorittamisesta lähtee automaattisesti myös viesti asiakkaalle.

Tehtävien hallinta on työväline johdolle

Oiva Manager™ -järjestelmän Tehtävien hallinta on myös erinomainen apuväline työnjohdolle. Se helpottaa työn organisointia ja seurantaa: myös työnjohto näkee työtilanteen yhdellä silmäyksellä. Liikkuvassa työssä tämä on erityisen hyödyllinen ominaisuus, kun työnjohto pystyy resursoimaan ja hallitsemaan liikkuvaa työtä helposti. Tieto liikkeellä olevien työntekijöiden ja työnjohdon välillä kulkee sujuvasti. Tehtävien hallinta -moduuli on myös työnjohdolle väline työajanseurantaan ja työaikakirjausten oikeellisuuden varmistamiseen.  Lisäksi Tehtävien hallinta -moduuli voidaan integroida Talous -moduuliin, jolloin tehtäviä voidaan siirtää suoraan laskutukseen. Tämä puolestaan nopeuttaa laskutusta ja vähentää manuaalista työtä. Kysy rohkeasti meiltä, miten voimme auttaa sinua ja yritystänne Oiva Manager™ -järjestelmän avulla.

Terveisin, Oiva Talotekniikka Oy:n Ohjelmistotiimi

Asiakaspalvelu, ma-pe klo 8-16
020 710 9170

huolto@oiva.fi

Muina aikoina tavoitat meidät päivystysnumerosta
020 710 9171

Myyntipalvelu
020 710 9170
myynti@oiva.fi