Tilamuutosurakoinnin tarkoituksena on toteuttaa toimintaympäristön saneeraus- ja uudistustyöt moderneja vaatimuksia ja kohdekohtaisia tarpeita vastaavaksi. Toteutamme tilamuutostyöt aina käyttäjiä ja tilaajia kuunnellen, mikä tarkoittaa tarkkaa teknistä suunnittelua ja kohdekohtaista toteutuksen räätälöintiä kaikki määräykset sekä energiatehokkuus huomioiden. Kun kaikki tahot tekevät tiivistä yhteistyötä keskenään, pystytään eri työvaiheet toteuttamaan joustavasti. Asiantuntijavetoinen kiinteistön tilamuutosremontti pidentää kiinteistön elinkaarta ja monipuolistaa käyttömahdollisuuksia.

Oiva Talotekniikka toteuttaa asiantuntevat tilamuutosurakoinnit toimisto- ja liikekiinteistöille

SUJUVAA URAKOINTIA ALUSTA LOPPUUN

Tilamuutosurakoinnin onnistumisen takaa projektinjohtomalli, jota Oivalla noudatetaan. Panostaminen yhteistyöhön urakoitsijan, asiakkaan ja käyttäjien välillä, mahdollistaa eri työvaiheiden samanaikaisen ja sujuvan toteuttamisen. Projektinjohtomalli määrittelee sen, kuka kantaa vastuun tilamuutoksen eri vaiheista ja sen vaatimista teknisistä muutostöistä sekä teknisestä suunnittelusta, taloteknisestä toteutuksesta ja muista muutosten edellyttämistä rakennustöistä.

TILAMUUTOSURAKOINTIMME KATTAVAT:

•LVISAK –muutostyöt

•Pääurakointityöt

•Automaatiosaneeraus- ja laajennustyöt (Ouman, Fidelix, KNX)

•Projektinjohtotyöt

Kysy lisää palveluistamme ja ota yhteyttä tilamuutosasiantuntijoihimme.