Optima Talotekniikka tarjoaa sähkösuunnittelua saneerauskohteisiin, kattaen sähkösuunnitteluprojektit toimistoista asuin-, liike- ja teollisuuskiinteistöihin. Optiman sähköasiantuntijat perehtyvät kohteisiin huolellisesti ja kartoittavat asiakkaan tarpeet ja toiveet aina tapauskohtaisesti. Yksityiskohtaisen perehtymisen jälkeen Optiman sähköammattilaiset aloittavat sähkösuunnittelutyön ja laativat  sähkösuunnitelmat vastaamaan ajantasaisia asetuksia sekä uusimpia SFS-6000- ja SFS-6001-standardeja. Suunnittelussa hyödynnetään moderneja sähkösuunnitteluun kehitettyjä ohjelmistoja, jotka takaavat tarkat ja selkeät laskelmat sekä visualisoinnit myös valaistussuunnitelmien osalta.

HANKESUUNNITELMA

Hankesuunnitelman tavoite on määritellä toimenpiteet, joissa otetaan huomioon kartoituksen aikana selvitetyt asiakkaan toiveet ja tarpeet. Hankesuunnitelmassa määritellään tekniset ratkaisut yleisellä tasolla, ottamatta kuitenkaan kantaa yksityiskohtaisiin asennusratkaisuihin. Suunnitelmassa määritellään myös tilavaraukset sähköjärjestelmien pääjohtoreiteistä ja laitetiloista mahdollisen arkkitehdin käytettäväksi. Hankesuunnitelmaan sisältyy myös hankkeen kustannusarvion laatiminen. Kustannusarvio sisältää toteutussuunnittelun, mahdollisen projektinjohdon osuuden, urakoinnin sekä laadunvarmistuksen. Kustannusarvio voidaan laatia tilanteen mukaan myös tarjousmuotoisena.

MAHDOLLISIA HANKESUUNNITELMIEN LAATIMISKOHTEITA:

 • Linjasaneerauksen sähkötyöt
 • Kiinteistön tilamuutokset
 • Käyttötarkoituksen muutokset
 • Perusparannukset sähkölaitteistolle

TOTEUTUSSUUNNITELMA

Varsinaiset sähkötyöt käynnistetään hankesuunnitelman jälkeen tehtävän toteutussuunnitelma pohjalta. Toteutussuunnitelman perusteella voidaan laatia myös tarjouspyyntöasiakirjat. Suunnitelma voidaan laatia ja sitä voidaan tarkentaa myös töiden jo käynnistyttyä, erilaisiin työvaiheisiin soveltuen.

Sähkösuunnittelu asiantuntijapalveluna kotitalouksille, taloyhtiöille ja liikekiinteistöille. Hankesuunnitelma, toteutussuunnitelma ja digitalisointi. Optima Talotekniikka: Helsinki, Vantaa, Espoo Uusimaa

MAHDOLLISIA TOTEUTUSSUUNNITELMIA:

 • Uudisrakennuksen ja saneerauksen täydelliset sähkösuunnitelmat sekä selostukset
 • Valaistussuunnitelmat
  • Pihavalaistussuunnitelmat
  • Sisävalaistussuunnitelmat
  • Valaistuksen modernisointisuunnitelmat
 • Muutossuunnitelmat
 • Sähkölaitteistojen laajennussuunnitelmat
  • Liittymäkaapelien suurennukset
  • Liittymän mitoitukset
  • Pääkeskuksen laajennukset
  • Varavoimajärjestelmät
  • Aurinkosähköjärjestelmät
 • Rakennusten tiedonsiirtoverkostojen suunnitelmat
  • Antenniverkot
  • Yleiskaapeloinnit
  • Valokaapeloinnit
  • Paloilmoitin- ja hälytinjärjestelmät
  • Ovipuhelinjärjestelmät
  • Käyttöveden mittausjärjestelmät
 • Aluekaapelointisuunnitelmat
  • Sähköauton lataussuunnitelmat, ARA-avustukset huomioiden
  • Autolämmityssuunnitelmat
  • Ulkoilualueiden sähköistys

SÄHKÖLAITTEISTON KÄYTTÖPIIRUSTUSTEN PÄIVITYS JA DIGITALISOINTI

Osana kattavaa sähkösuunnittelua vanhoja sähköpiirustuksia digitalisoidaan PDF- ja DWG-tiedostomuotoon, jotta arkistointi, kopiointi ja jälkikäsittely olisi tehokasta. Näin kaikki tarvittavat tiedot ovat aina ajantasaiset ja saatavilla. Digitalisoinnin tavoitteena on saattaa vanhojen muutos- ja laajennustöiden jäljiltä paperisena löytyvät dokumentit, kuten vanhat sähköpiirustukset sekä niihin sisältyvät merkinnät ajantasaiselle tasolle. Digitalisoinnin ja päivityksen myötä voidaan karsia samalla pois myös tarpeetonta dokumentointimateriaalia.